/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه کشاورزی / مهندسي اقتصاد کشاورزي-اقتصاد توليد و مديريت

مهندسي اقتصاد کشاورزي-اقتصاد توليد و مديريت

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1002266 اذر ارتي علي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1027129 فريبا اقبال صفت رونقي محمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1209225 محمدرضا پوراحمد پوراحمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1139258 حميدرضا پيشقدم علي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1128459 افشين تقي زاده جهانگير 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1199080 محمدزاهد حاجي تقي سهراب 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1133176 عمران حسن پور عيسي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1191037 محمد حيدري ابگرگ حيدر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1084885 شيلا خسروي اسمعيل 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1244600 محمدامين خليلي محمود 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1209288 ارشك داريوش محمدحسن 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1191537 مقداد درخشان علي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1235464 داود دهقانپورفراشاه ماشااله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1131843 بهمن رضادوست حسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1167719 غلامحسن صابري حسن 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1206322 محمد صداقتي مرتضي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1075138 پروانه صفري نجف ابادي محمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1058634 نسيم الزهرا طغيانيان مرتضي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1188402 مرتضي عاشوري مهدي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1069969 الهه عباس ابادي محمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1062736 سهيلا عباسي كرامت 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1111400 محمد فتحي پور قاسم 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1050346 نسيم فعله كري حبيب اله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1225809 مسلم گل محمدي عباس 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1021533 منا محمدي عليمراد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1016592 ندا محمدي معين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1108989 نازنين مهمان پرست مرتضي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1132100 افشين ميران زاده مهابادي محمدتقي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1142124 محمد ميرزايي نوشاد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1165792 محمدجعفر نادري احمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1246953 حميدرضا نجفي شاهين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1163479 صلاح الدين نيك پي محمدرسول 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1161838 مسعود يوسفي منوچهر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
   1425 فرزين فيضي زاد عليرضا 22 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی

میزان بازدید: 85   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 2001    ديروز: 4080    اين ماه: 70629    تاکنون : 2983622