/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه کشاورزی / مهندسي اقتصاد کشاورزي-اقتصاد منابع طبيعي و

مهندسي اقتصاد کشاورزي-اقتصاد منابع طبيعي و

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1002266 اذر ارتي علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1027129 فريبا اقبال صفت رونقي محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1082633 پريسا انگوتي كلوچه منوچهر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1209225 محمدرضا پوراحمد پوراحمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1139258 حميدرضا پيشقدم علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1128459 افشين تقي زاده جهانگير 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1199080 محمدزاهد حاجي تقي سهراب 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1133176 عمران حسن پور عيسي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1084885 شيلا خسروي اسمعيل 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1244600 محمدامين خليلي محمود 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1209288 ارشك داريوش محمدحسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1191537 مقداد درخشان علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1235464 داود دهقانپورفراشاه ماشااله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1051065 محبوبه رجبي رضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1131843 بهمن رضادوست حسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1123032 عبدالمجيد رنجبر اميرحمزه 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1167719 غلامحسن صابري حسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1206322 محمد صداقتي مرتضي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1075138 پروانه صفري نجف ابادي محمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1058634 نسيم الزهرا طغيانيان مرتضي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1188402 مرتضي عاشوري مهدي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1069969 الهه عباس ابادي محمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1062736 سهيلا عباسي كرامت 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1111400 محمد فتحي پور قاسم 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1050346 نسيم فعله كري حبيب اله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1225809 مسلم گل محمدي عباس 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1021533 منا محمدي عليمراد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1108989 نازنين مهمان پرست مرتضي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1132100 افشين ميران زاده مهابادي محمدتقي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1142124 محمد ميرزايي نوشاد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1165792 محمدجعفر نادري احمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1163479 صلاح الدين نيك پي محمدرسول 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1161838 مسعود يوسفي منوچهر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی

میزان بازدید: 75   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 2002    ديروز: 4080    اين ماه: 70630    تاکنون : 2983623