/ آموزش / راهنمای تحصیلی / ترم بندی رشته ها / ترم‌بندي دروس رشته‌هاي ارشد

ترم‌بندي دروس رشته‌هاي ارشد

 

 

رشته تحصیلی   دانلود ترم بندی
آیین نامه آموزشی  کارشناسی ارشد  گروه های غیر پزشکی دانلود
آیین نامه آموزشی  کارشناسی ارشد گروه های علوم پزشکی دانلود
آموزش زبان انگلیسی
دانلود
آموزش ریاضی دانلود
آموزش و بهسازی منابع انسانی
تکنولوژی آموزشی - قابل اجراء ورودی 95 و به بعد دانلود
تحقیقات آموزشی
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری 
حسابداری ( از ورودی 95 به بعد )
حقوق جزا و جرم شناسی
حقوق خصوصی
روان شناسی ـ تربيتي
روان شناسی ـ عمومي
روان شناسی ـ بالینی            دانلود سرفصل بعد 94
 دانلود قبل 94
روان شناسی ـ شخصیت
دانلود
روان شناسی اسلامی - روان شناسی مثبت گرا دانلود
ریاضی  محض -  جبر
ریاضی  محض -  آنالیز  دانلود
ریاضی کاربردی - آنالیز عددی
زبان شناسی همگانی
زبان و ادبیات فارسی
دانلود
زبان وادبیات فارسی ـادبیات تطبیقی( فارسی -عربی)
زیست اخلاق اسلامی
 
زیست شناسی - گرایش میکروبیولوژی دانلود
شیمی - شیمی آلی
علوم تربیتی ـ تکنولوژی آموزشی - قابل اجراء قبل 95
علوم تربیتی ـ برنامه ریزی آموزشي
علوم تربیتی ـ برنامه ریزی درسی
علوم حدیث
علوم قرآن و حديث
علوم کامپیوتر
علوم و مهندسی صنایع غذایی - فنّاوری مواد غذایی
علوم اجتماعی - مطالعات فرهنگی دانلود
علوم ارتباطات اجتماعی دانلود
فلسفه و حکمت اسلامی
فیزیک ـ حالت جامد
فیزیک ـ ذرات بنيادي و نظريه ميدان ها
فیزیولوژی ورزشی - فيزيولوژي فعاليت ورزشي باليني
فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض
 دانلود
فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی
فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزش
فیزیولوژی ورزشی - فيزيولوژي فعاليت هاي بدني و تندرستي
مدیریت اجرایی = مدیریت استراتژیک
مدیریت اجرایی = مدیریت بازاریابی و صادرات
مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی : قبل 95
مدیریت بازرگانی - بازاریابی : ورودی 95 و به بعد
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی قبل از ورودی 96
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از ورودی 96 و به بعد دانلود
مدیریت مالی
مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی : قبل از 95 دانلود
مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی  : ورودی 95 و به بعد  دانلود
مديريت آموزشي
مديريت ورزشي - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
مديريت ورزشي - مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
مديريت ورزشي - مدیریت بازاریابی در ورزش
مديريت ورزشي - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
معماری
مهندسی برق -  سیستم های قدرت  - ورودی 95 و به بعد دانلود
مهندسی برق ـ قدرت  - قبل از 95
 دانلود
مهندسی برق ـ کنترل                           دانلود سرفصل 
دانلود  ترم بندی
مهندسی برق ـ الکترونیک                     دانلود سرفصل
دانلود  ترم بندی
مهندسی برق ـ مخابرات                        دانلود سرفصل
دانلود ترم بندی
مهندسی عمران -  مدیریت ساخت
 دانلود
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی               دانلود سرفصل
 دانلود ترم بندی
مهندسی مکانیک - ساخت و تولید             دانلود سرفصل
 دانلود ترم بندی
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی          دانلود سرفصل
دانلود ترم بندی
مهندسی کامپیوتر ـ نرم افزار
 دانلود
مهندسی منابع طبیعی ـ صنایع چوب
 دانلود
مهندسی کشاورزی ـ ترویج و آموزش کشاورزی
 
۱۳۹۳/۰۶/۱۲

 


میزان بازدید: 37767   امتیاز این صفحه: 3

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1783    ديروز: 4080    اين ماه: 70411    تاکنون : 2983404